ДОГОВІР ОФЕРТИ

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

 Договір Публічної Оферти вступив в силу 20 січня 2022

 Фізична особа-підприємець Зозуля Карина Володимирівна, РНОКПП:3539510124, іменована в подальшому як “Салон” або “Zozulia”, з одного боку та фізична, що іменується в подальшому як “Користувач”, з іншого боку, спільно іменовані як “Сторони”, а кожна окремо як “Сторона”, уклали цей Публічний Договір, адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Zozulia укласти Публічну Оферту (Публічний Договір) з будь-якою особою, яка тимчасово або постійно проживає на території України, має повну та нічим не обмежену правоздатність та дієздатність, а також усвідомлює юридичне значення своїх дій та їхні правові наслідки, (надалі “Договір”) про наступне:

 

1.ВИЗНАЧЕННЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

 

 

3.ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

 

 

 

 

 

 

4.РЕЄСТРАЦІЯ/АВТОРИЗАЦІЯ

 

 

 

 

 

5.НАДАННЯ ТА ОПЛАТА ПОСЛУГ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.ОФОРМЛЕННЯ, ОПЛАТА ТА ДОСТАВКА ЗАМОВЛЕННЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

7.УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.ГАРАНТІЇ

 

 

 

 

 

 

 

9.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

 

 

 

 

 

 

10.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ПРАВА

 

 

 

 

 

12.ЗГОДА КОРИСТУВАЧА

 

 

 

 

13.ЗАСТОСОВНЕ ПРАВО

 

 

 

14.ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

 

 

 

 

 

15.ЗМІНА ДОГОВОРУ

 

 

 

 

16.ФОРС-МАЖОР

 

 

 

 

17.РЕКВІЗИТИ ZOZULIA

 

ФОП Зозуля Карина Володимирівна

РНОКПП:3539510124

Адреса: вул. Героїв Крут, 6/1, м. Бердичів, Житомирська область, Україна

 

Зозуля К.В.